zarabad
امروز
کود اورگانیک

کود اورگانیک

تامین نهاده ایران
1401/8/28 12:01:08

برای چه گیاهانی از کود سوپر میکس اولترا میتوان استفاده کرد؟ گیاهانی که با سوپر میکس اولترا. تغذیه شده اند عملکرد بهتری داشته اند. برای مثال هر گیاه شمعدانی تعداد گل ب…